Δ.Ι.Ε.Κ.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Θερινή Λειτουργία ΙΕΚ ΔΡΑΜΑΣ

Κατά τo μήνα Ιουλίο το ΙΕΚ θα λειτουργήσει μόνο τις ημερομηνίες 16 & 30 Ιουλίου με ώρες κοινού 09.00 – 12:00. Επικοινωνία: στα τηλέφωνα: 2521350280 & 2521057194 και στο Ε-mail: nosileftiki.scholi@dramahospital.gr Από 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά 8:00 με 14:00

Προϋποθέση ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Προϋποθέση ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Όσοι/ες επιθυμούν να παραλάβουν αναλυτική βαθμολογία μπορούν κατόπιν τηλεφωνικής προσυνεννόησης (Ραντεβού) να προσέλθουν στο ΔΙΕΚ για να την παραλάβουν.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ & ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΕΙ ΝΟΜΟΣ 4763/2020

  ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ & ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΕΙ ΝΟΜΟΣ 4763/2020 Άρθρο 43 Πρόσβαση στο Επίπεδο έξι του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων   1. Απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ., καθώς και του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας, που ύστερα από επιτυχή εξέταση πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης κατέχουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του […]

ΕΠΑΝΑΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ   Οι παρακάτω υποχρεούνται να επαναπαρακολουθήσουν το εξάμηνο το οποίο όφειλαν  ΑΜΚ                                                         ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ                                        ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 151                                               Β ΕΞΑΜΗΝΟ  ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ – ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ   172                                                Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ   182                                                Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ  

Διευκρινίσεις για την πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων Ι.Ε.Κ.

Διευκρινίσεις για την πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων Ι.Ε.Κ.   Σύμφωνα με το υπ. αριθμ Κ5/65965/7-6-2021 έγγραφο της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.Ν. που αφορά την εκκίνηση της πρακτικής των καταρτιζομένων των Ι.Ε.Κ. σας γνωρίζουμε, ότι δυνάμει των άρθρων 27 παρ.1 και 169 παρ. 14 του Ν.4763 (ΦΕΚ 254/τ. Α΄/ 21-12-2020) καθώς και του Κανονισμού Λειτουργίας των ΙΕΚ (ΦΕΚ Β’ 1807/2014 όπως […]

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Με βάση το ΦΕΚ 1944 Β΄/13-5-2021 στο οποίο δημοσιεύτηκε η αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 29922 ΚΥΑ, σας ενημερώνουμε ότι η έναρξη Πρακτικής Άσκησης των Καταρτιζομένων του ΙΕΚ ορίζεται στις 18-05-2021.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΕΚ

Από την Παρασκευή 26.03.2021 έως τη Δευτέρα 29.03.2021 Η εξυπηρέτηση του κοινού στο ΙΕΚ Γ.Ν.Δράμας θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά (nosileftiki.scholi@dramahospital.gr) και  τηλεφωνικά (2521057194).