ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΝΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΝΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ.

Το έργο χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 2020.

Το προτεινόμενο έργο αφορά την προμήθεια κλινών στο Γ.Ν Δράμας. Αναλυτικά: Κλίνες νοσηλείας ασθενών με κομοδίνο και ενσωματωμένη τραπεζοτουαλέτα τεμάχια 240 με προϋπολογισμό 888.000€, Κλίνες ασθενών ΜΕΘ  με κομοδίνο και ενσωματωμένη τραπεζοτουαλέτα τεμάχια 13 με προϋπολογισμό 75.000€, Κλίνες νοσηλείας παιδικές με κομοδίνο και ενσωματωμένη τραπεζοτουαλέτα τεμάχια 7 με προϋπολογισμού 37.000€. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 1.000.000 €

Με την ολοκλήρωση της πράξης επιτυγχάνεται ο στόχος: αναβάθμιση υποδομών υγείας και κοινωνικής φροντίδας.