ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.324.000 € ΤΟΥ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.324.000 € ΤΟΥ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ

Το έργο χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 2020.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 1.324.000 €

Το προτεινόμενο έργο αφορά την προμήθεια: Σκιαλυτική λυχνία με δορυφόρο τύπου led 7 τεμάχια, Ψηφιακός Μαστογράφος, Κλίβανος ατμού με ατμογεννήτρια 500 λίτρων 2 τεμάχια, Φορητό Ακτινοσκοπικό c-arm ορθοπεδικό 2 τεμάχια, Χειρουργική τράπεζα για όλους τους τύπους επεμβάσεων 2 τεμάχια, Χειρουργικά εργαλεία, Υπερηχοτoμογράφος γενικής χρήσης, Σύστημα δοκιμασίας κόπωσης, Xειρουργικός υπέρηχος ΩΡΛ, Εξωτερικός βηματοδότης 2 τεμάχια, Κλίνη αιμοκάθαρσης 12 τεμάχια, Πολυθρόνα αιμοκάθαρσης με ζυγό 3 τεμάχια, Υπερηχοτoμογραφος γενικής χρήσης έγχρωμος, Μηχάνημα τεχνητού νεφρού φορητό (συνεχούς υποκατάστασης & πλασμαφαιρεσης) ΜΕΘ, Ηλεκτροκαρδιογράφος 3κάναλος φορητός 5 τεμάχια, Καρότσια μεταφοράς ασθενών 20 τεμάχια.

Mε την ολοκλήρωση της πράξης επιτυγχάνεται ο στόχος: αναβάθμιση υποδομών υγείας και κοινωνικής φροντίδας.