Προμήθειες Νοσοκομείου

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της λειτουργίας του Προγράμματος «Δι@ύγει@» οι πράξεις της συγκεκριμένης κατηγορίας θα αναρτώνται πλέον και εδώ.

Προμήθειες – Διαγωνισμοί
Διενέργεια
Σύνδεσμος
Σύντομη Περιγραφή
07/02/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΤΟΥ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ.

24/02/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2017

Συνοπτικό Διαγωνισμό Ανοικτής Διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (Άρθρο 86/Ν.4412) για την Προμήθεια ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ για ένα (01) έτος, με δυνατότητα Παράτασης (04) μήνες.

10/02/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 25/2016

Συνοπτικό Διαγωνισμό Ανοικτής Διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (Άρθρο 86/Ν.4412) για την ανάθεση της Συντήρησης – Επισκευής του Αξονικού Τομογράφου τύπου Β μοντέλου AQUILION RXL( TSX-101A).

03/02/2017 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Β’ Δημόσια Διαβούλευση Διαμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών του Συνοπτικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού Προμήθειας ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (CPV 33198200-6), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη βάσει τιμής. 

31/01/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΡΟΧΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΑΠΟ 31.01.2017 ΕΩΣ ΚΑΙ 03.02.2017.
23/01/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ, ΓΙΑ ΕΝΑ (01) ΕΤΟΣ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, AΠΟ 23.01.2017 ΕΩΣ ΚΑΙ 26.01.2017 15:00μμ

19/01/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ [ ΟΞΥΓΟΝΟΥ – ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ – ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ  ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ]  ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΕΝΩΝ ΦΙΑΛΩΝ , ΤΟΥ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ.

16/01/2017 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Α’ Δημόσια Διαβούλευση Διαμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών του Συνοπτικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού Προμήθειας ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (CPV 33198200-6), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη βάσει τιμής.

13/01/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΓΙΑ  (1)  ΕΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ.

04/07/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Κατάθεση προσφορών παροχής έκπτωσης επί της Νοσοκομειακής τιμής για την προμήθεια φαρμάκων.