Ταυτότητα

Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας εδώ και περίπου 48 χρόνια είναι κοντά στον πολίτη προσφέροντάς του τις καλύτερες δυνατές ιατρικές και νοσοκομειακές υπηρεσίες υγείας καλύπτοντας ολόκληρο το νομό Δράμας.

Ταυτότητα Γενικού Νοσοκομείου Δράμας

Eπωνυμία:

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

Έδρα:

ΔΡΑΜΑ

Διεύθυνση:

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΤΕΡΜΑ , Τ.Κ 66132 , ΔΡΑΜΑ

Τηλέφωνο

τηλ. κέντρο 25210-23351 έως 55

Web Site:

www.dramahospital.gr

Νομική Μορφή:

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) το οποίο διέπεται από τον νόμο 3329/2005 (ΦΕΚ 81/4-4-2005) και υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία του Διοικητή της  νέας 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης,   σύμφωνα με το νόμο 3527/2007 (ΦΕΚ 25/9-2-2007)

Έτος Ίδρυσης:

1937

Υ.Πε:

4η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης

Διοίκηση Γ.Ν.:

ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ: Θεσσαλονικιά Καρατζόγλου
HMΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 20-01-2020

Oργανικές κλίνες:

270 κλίνες (ΦΕΚ 135/29-1-2004)

Ανεπτυγμένες κλίνες 2007:

2007: 263  κλίνες (χωρίς τη  Μ.Τ.Ν. – 15 κλίνες)
—— –
278  κλίνες  (με τη  Μ.Τ.Ν.)

Ανθρώπινο Δυναμικό:

Γ.Ν.ΔΡΑΜΑΣ  (31/12/2007)
Οργανικές: 781Υπηρετούντες: 553 (70,8%)
Κενές: 228  (29,2%)
Προσωποπαγείς (Υπηρετούντες): 39, Προκηρυγμένες θέσεις: 24

Oργάνωση & Λειτουργία του Νοσοκομείου:

Η οργάνωση και Λειτουργία του Νοσοκομείου διέπεται από τις διατάξεις των νόμων υπ’  αριθμό: 2889/2001 (ΦΕΚ 32/Α/1986), 3329/2005 (Φ.Ε.Κ 81/4-4-2005), 3527/2007 (ΦΕΚ 25/9-2-2007), κ.α. καθώς και από τον Οργανισμό του.