Δ.Ι.Ε.Κ.-ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Ιστορική Αναδρομή

Στο  Γενικό Νοσοκομείο  Δράμας λειτουργεί   Νοσηλευτική Σχολή και αναβαθμίζεται σε Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) με την ειδικότητα Βοηθός  Νοσηλευτικής  Γενικής Νοσηλείας, (ΦΕΚ 1038/03-06-2015) με ημερομηνία έναρξης 15 Σεπτεμβρίου 2015.

Α) Ιστορική αναδρομή

-το  1987 ιδρύεται Μέση  Τεχνική  Επαγγελματική Νοσηλευτική Σχολή (Μ.Τ.Ε.Ν.Σ.) με διετές πρόγραμμα φοίτησης.

Από το πρόγραμμα αυτό αποφοίτησαν  378 μαθητές  και μαθήτριες.

-Το  2000 μετατρέπεται σε Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Α’ κύκλου σπουδών Βοηθών Νοσηλευτών.

Από το πρόγραμμα αυτό αποφοίτησαν  154 μαθητές  και μαθήτριες.

-Το  2006 μετατρέπεται σε Επαγγελματική Σχολή Βοηθών Νοσηλευτών (ΕΠΑ.Σ) διετούς φοίτησης

Από  το πρόγραμμα  αυτό αποφοίτησαν 199 μαθητές  και μαθήτριες.

Συνολικά αποφοίτησαν 731 μαθητές και μαθήτριες.

– Το 2015 μετατρέπεται σε Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) με την ειδικότητα Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας.

-Από τον Σεπτέμβριο 2018 δημιουργείται 2ο τμήμα με την ειδικότητα Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου.

 Β) Περιγραφή της σχολής

 Το Δ.Ι.Ε.Κ. ανήκει στο Υπουργείο Υγείας και ακολουθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας.

Σκοπός του Δ.Ι.Ε.Κ. είναι:

  • Να παρέχει οιουδήποτε τύπου  επαγγελματική κατάρτιση  αρχική ή συμπληρωματική
  • Να προετοιμάσει στα πλαίσια της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης Νοσηλευτικό προσωπικό μέσης βαθμίδας  (Βοηθοί Νοσηλευτών)  ικανό να παρέχει νοσηλευτική φροντίδα στους χώρους άσκησης του νοσηλευτικού επαγγέλματος.
  • Στους αποφοίτους του Δ.Ι.Ε.Κ. χορηγείται Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.).
  • Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι δικαιούνται αναβολή στράτευσης για την ολοκλήρωση των σπουδών.

Η φοίτηση είναι υποχρεωτική για όλα τα μαθήματα.