Σ.Α.Ε.Κ.-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Επικοινωνία- Πληροφορίες:

Το  Σ.Α.Ε.Κ. στεγάζεται  στο Δημοτικό Σχολείο Μοναστηρακίου

Τηλέφωνο επικοινωνίας (Διευθύντρια)  : 2521350279  

 Ώρες επικοινωνίας:   8.30π.μ. – 14.00μ.μ.

Email: nosileftiki.scholi@dramahospital.gr

Facebook: Σ.Α.Ε.Κ. Βοηθών Νοσηλευτών Γενικής Νοσηλευτικής του Γ.Ν.Δράμας

Χρήσιμοι σύνδεσμοι4 ΥΠΕ (Νοσηλευτικά Πρωτόκολλα)

                                            Διαύγεια

                                            Παρουσιάσεις-Δραστηριότητες