Οργανόγραμμα

Στη συνέχεια παρουσιάζεται το υφιστάμενο Οργανόγραμμα του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας. Για να το ανοίξετε σε υψηλή ανάλυση παρακαλώ πατήστε πάνω του.