Κέντρα Υγείας

Στη παρούσα σελίδα παρουσιάζονται τα Κέντρα Υγείας που λειτουργούν στον Νομό Δράμας, ευθύνης 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας-Θράκης, μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας.

Κέντρα Υγείας
Τηλέφωνο
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Κ.Υ. ΔΡΑΜΑΣ

25211-09207
my_dramas@4ype-pedy.gr

Κ.Υ. Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

25230-22222
ky_nevrokopiou@4ype-pedy.gr

Κ.Υ. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 

25240-22222
ky_paranestiou@4ype-pedy.gr

Κ.Υ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 

25220-22222
ky_prosotsanis@4ype-pedy.gr