Κέντρα Υγείας

Στη παρούσα σελίδα παρουσιάζονται τα Κέντρα Υγείας που ανήκουν στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας καθώς και ο πληθυσμός ευθύνης τους μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας.

Κέντρα Υγείας
Πληθυσμός
Τηλέφωνο
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Κ.Υ. Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

8.027

25230-22222
ky_nevrokopiou@4ype-pedy.gr

Κ.Υ. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 

1.646

25240-22222
ky_paranestiou@4ype-pedy.gr

Κ.Υ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 

11.500

25220-22222
ky_prosotsanis@4ype-pedy.gr