Ιστορικό

Από το 1959 που λειτούργησε το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας βρίσκεται σε μια διαρκή αναπτυξιακή πορεία. Το Νοσοκομείο της Δράμας είναι σήμερα ένα σύγχρονο Νοσοκομείο, το οποίο εξυπηρετεί όλο το Νομό Δράμας, καθώς και χωριά από την Επαρχία Φυλλίδος του Νομού Σερρών και από την περιοχή του Παγγαίου Καβάλας, καλύπτοντας πληθυσμό ευθύνης 140.000 κατοίκων.
Σήμερα, οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Γ.Ν. Δράμας καταλαμβάνουν συνολικό εμβαδόv 24.440,72 m2, σε οικόπεδο 48.477,83 m2, αποτελούμενο από τη νέα πτέρυγα, η κατασκευή της οποίας ολοκληρώθηκε το 1994, και από την ανακαινισμένη παλαιά.

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

2007- 2008: Σήμερα, το Γ.Ν. Δράμας έχει δυναμικότητα 270 οργανικών κλινών (ΦΕΚ 135/29-1-2004) εκ των οποίων 114 στον Παθολογικό τομέα, 136 στον Χειρουργικό τομέα, και 20 στον Ψυχιατρικό τομέα.
Οι ανεπτυγμένες κλίνες των τομέων του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας ανέρχονται σε 278 (συμπεριλαμβανομένων των 15 κλινών της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού) εκ των οποίων 131 στον Παθολογικό τομέα, 147 στον Χειρουργικό τομέα και 0 στον Ψυχιατρικό τομέα (οι οποίες αν και προβλέπονται 20 κλίνες δεν λειτουργούν). Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας είναι δυναμικότητας 7 κλινών όμως λειτουργούν μόνο οι 3 λόγω έλλειψης προσωπικού.