Ιστορικό

Από το 1959 που λειτούργησε το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας βρίσκεται σε μια διαρκή αναπτυξιακή πορεία. Το Νοσοκομείο της Δράμας είναι σήμερα ένα σύγχρονο Νοσοκομείο, το οποίο εξυπηρετεί όλο το Νομό Δράμας, καθώς και χωριά από την Επαρχία Φυλλίδος του Νομού Σερρών και από την περιοχή του Παγγαίου Καβάλας, καλύπτοντας πληθυσμό ευθύνης 140.000 κατοίκων.
Σήμερα, οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Γ.Ν. Δράμας καταλαμβάνουν συνολικό εμβαδόv 24.440,72 m2, σε οικόπεδο 48.477,83 m2, αποτελούμενο από τη νέα πτέρυγα, η κατασκευή της οποίας ολοκληρώθηκε το 1994, και από την ανακαινισμένη παλαιά.