Το Νοσοκομείο

Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας θεμελιώθηκε το έτος 1937 και εγκαινιάσθηκε και λειτούργησε τον Οκτώβριο του έτους 1959, σε ιδιόκτητο οικόπεδο του οποίου η αγορά ολοκληρώθηκε σταδιακά μέχρι το 1957. Λειτουργούσε πριν το 1959 σε χώρο όπου σήμερα βρίσκεται ο Ναός του Αγίου Παντελεήμονα. Οι λόγοι που οδήγησαν στην ανέγερση και λειτουργία του Νοσοκομείου ήταν οι πόλεμοι, η εγκατάσταση χιλιάδων προσφύγων και τα λοιμώδη νοσήματα, π.χ. ελονοσία, που υπήρχαν στην περιοχή της Δράμας και ιδιαίτερα στα πεδινά, λόγω της Σπερχειάδας λίμνης.
Έδρα της κεντρικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου είναι η πόλη της Δράμας, του Νομού Δράμας. Το Νοσοκομείο βρίσκεται επί της οδού Ιπποκράτους και είναι χτισμένο σε οικόπεδο 48.477,83 m2, ενώ η συνολική επιφάνεια όλων των στεγασμένων χώρων του (παλαιάς και νέας πτέρυγας) έχει έκταση 24.440,72 m2, οι οποίοι οικοδομήθηκαν σε διάφορες φάσεις για να καλύψουν τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες του.