Χειρουργείο

Κανονισμός λειτουργίας χειρουργείου Γ.Ν.Δράμας

 

 

Δομή τμήματος

Το χειρ/γείο έχει 5 άσηπτες αίθουσες.

1 αίθουσα σηπτικού χειρουργείου

1 αίθουσα ενδοσκοπικής χειρ/κής

1 αίθουσα ουρολογικής ενδοσκοπικής

 

 

Προϊσταμένη : Πράσατζη Μαρίνα

 

Προγραμματισμός καθημερινής λειτουργίας του τμήματος

8:00 – 15:00

 

Καθημερινά διενέργεια προγραμματισμένων και έκτακτων χειρ/κών επεμβάσεων

Δευτέρα : Γεν. χειρ/κής

Τρίτη : Ορθ/κής & Ω.Ρ.Λ.

Τετάρτη : Γεν. χειρ/κής

Πέμπτη : Ουρ/κής & Μαιευτικής/Γυναικολογίας

Παρασκευή : Ορθ/κής & Μαιευτικής/Γυναικολογίας

Καθημερινά διενεργούνται γαστροσκοπήσεις , κολονοσκοπήσεις & κυστεοσκοπήσεις στο σηπτικό χ/ο

 

3:00μ.μ – 11:00μ.μ.

Παράδοση – παραλαβή. Συνέχιση πρωϊνών χειρ/γίων που βρίσκονται σε εξέλιξη & έκτακτα χειρ/γεία

 

11:00μ.μ. – 07:00π.μ.

Έκτακτα χειρ/γεία

 

Συνεργασία με άλλες κλινικές

Συνεργασία με όλες τις χειρ/κές κλινικές για την ομαλή διεξαγωγή των χειρ/κών επεμβάσεων και των ενδοσκοπήσεων. Παθ/κή κλινική , αιμοδοσία, ακτινολογικό, τεχνική υπηρεσία , βιοϊατρική, φαρμακείο, καθώς και την διοικητική υπηρεσία του νοσοκομείου, γραφείο κίνησης ,προμηθειών , διαχείριση κλπ.

 

Εκπαιδευτικό έργο

 

Εκπαίδευση του νέου προσωπικού βάση πρωτοκόλλων που τηρούνται στο χειρ/γείο.

Εκπαίδευση στις χειρ/κές επεμβάσεις ( εργαλειοδοσία – κίνηση) στις νέες τεχνικές, στον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό π.χ. χρήση διαθερμιών , Λαπαρ/κών & αρθρ/κών μονάδων κλπ.

Εκπαίδευση συνεχή του νέου και παλαιού προσωπικού για την χρήση του αναλώσιμου υλικού π.χ. συρραπτικών Λαπαρ/κών κλπ.

Εκπόνηση εργασιών για συμμετοχή σε νοσηλευτικές ημερίδες και συνέδρια ιατρονοσηλευτικά.

Συμμετοχή με εργασίες σε ενδοκλινικά μαθήματα της Ορθ/κής κλινικής.

 

Υποχρεώσεις νοσηλευτικού προσωπικού

 

 • Διακίνηση χειρ/γείων από την προϊσταμένη του χ/ου ή την εκάστοτε υπεύθυνη που την αντικαθιστά για την ομαλή ροή των χειρ/κών επεμβάσεων.
 • Καταμερισμός του προσωπικού στις χειρ/κές αίθουσες από την προϊσταμένη ή την υπεύθυνη του χ/ου.
 • Παραλαβή των ασθενών (έλεγχος ταυτοποίηση του ασθενούς συμπλήρωση του εγχειρητικού δελτίου) από την υπεύθυνη του χειρ/ου.
 • Προετοιμασία των υλικών για την εκάστοτε εγχείρηση.
 • Έλεγχος ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (διαθερμίες, αναρροφήσεις, Λαπ/κής μονάδας – αρθρ/κή μονάδα κλπ.) για την ομαλή διεξαγωγή των χειρ/κών επεμβάσεων.
 • Κίνηση και εργαλειοδοσία.
 • Τήρηση μητρώου χειρ/ου (από την γραμματειακή υποστήριξη)
 • Χαρακτηρισμός του μητρώου χ/ου από την προϊσταμένη.
 • Μηνιαίο στατιστικό δελτίο επεμβάσεων και ενδοσκοπίσεων για το ΕΣΥΝΕΤ από την προϊσταμένη .
 • Χρεώσεις εμφυτεύσιμων και αναλώσιμων υλικών (που χρησιμοποιούνται κατά τις ορθ/κές και χειρ/κές επεμβάσεις)  από την εκάστοτε υπεύθυνη και την γραμματιακή υποστήριξη.

 

 • Παραγγελίες υλικών, εμφυτεύσιμων, αναλώσιμων, φαρμακείο από την προϊσταμένη και την αντικαταστάτρια αυτής.
 • Εφοδιασμός των αιθουσών μετά το πέρας των επεμβάσεων.
 • Τακτοποίηση των υλικών από αποστείρωση , διαχείριση , φαρμακείο.
 • Καθαριότητα των αιθουσών (του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού μετά τα πέρας των επεμβάσεων)
 • Κλείσιμο δίσκων εργαλείων κατά την απογευματινή βάρδια στην αποστείρωση.
 • Καταμέτρηση εργαλείων & έλεγχος ημερομηνιών αποστέιρωσης βάση πρωτοκόλλου.
 • Διακίνηση παρασκευασμάτων.

 

Υποχρεώσεις νοσηλευτικού προσωπικού

στο ενδοσκοπικό και σηπτικό χειρουργείο.

 

 • Προγραμματισμός των ενδοσκοπήσεων και τήρηση μητρώου.
 • Φλεβοκέντηση και προετοιμασία των ασθενών πριν τις ενδοσκοπήσεις,
 • Συμμετοχή κατά την διάρκεια των ενδοσκοπήσεων, καθαρισμός των ενδοσκοπίων & ετοιμασία αυτών για την επόμενη ημέρα..
 • Κίνηση και εργαλειοδοσία κατά την διεξαγωγή των σηπτικών επεμβάσεων.