1ος Τομέας

Το συγκεκριμένο τμήμα δεν έχει προς το παρόν αναρτήσει λεπτομέρειες σχετικά με το προσωπικό του.

Παρακαλώ, επιστέψτε στο κεντρικό μενού επιλογής τμημάτων χρησιμοποιώντας το κουμπί που ακολουθεί και στη συνέχεια επιλέξτε ένα διαφορετικό τμήμα προσωπικού.

Την ευθύνη για τη δημοσίευση των διάφορων στοιχείων (όπως για παράδειγμα Βιογραφικά, Φωτογραφίες κ.τ.λ.) φέρει αποκλειστικά ο κάθε εργαζόμενος που αιτείται την ανάρτηση τους στη ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας.