Νευρολογικό Ιατρείο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
α) Νοσηλεία Παθολογικών ασθενών (όλες οι οξείες και χρόνιες παθήσεις της εσωτερικής παθολογίας σε δευτεροβάθμιο επίπεδο)
β) Λειτουργία τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων
1) Γενικό Παθολογικό, 2) Διαβητολογικό
3) Πρόληψης Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων
γ) Κάλυψη επειγόντων περιστατικών 24ώρες το 24ωρο
δ) Εκπαίδευση ειδικευόμενων ε) Ενημέρωση συνοδών
στ) Ενημέρωση των πολιτών της Δράμας με ομιλίες προληπτικής ιατρικής

Η Κλινική παρέχει ειδικότητα 3 χρόνια στην εσωτερική Παθολογία και σε αυτήν εκπαιδεύονται και μαθητές των ΕΠΑΛ,ΙΕΚ και ΤΕΙ που κάνουν την πρακτική τους άσκηση.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης των ειδικευόμενων περιλαμβάνει:
α) Μαθήματα σε όλο το φάσμα της Παθολογίας (Επείγοντα, Χρόνια Νοσήματα, Διαφορική Διάγνωση, Φαρμακευτική Θεραπευτική, Ενδιαφέροντα Περιστατικά) μια φορά το μήνα . Υπεύθυνος θεωρητικών μαθημάτων ο Επιμελητής Α’ Δρ.Ανδρέας Ξάνθης ,
β) Καθημερινή επιτόπια πρακτική άσκηση και συζήτηση επί της κλίνης από τους Επιμελητές Θαλάμου και τη Δ/ντρια Κα Σακαλλέρου (υπεύθυνη Κλινικής εκπαίδευσης)
γ) Ανακοινώσεις – εργασίες σε ιατρικά συνέδρια (case reports) –> 2 με 3 ανά έτος
δ) Συμμετοχή σε Κλινικές Μελέτες (Η Κλινική συμμετείχε στη μελέτη παρέμβασης στα Εγκεφαλικά Επεισόδια -ARISTEIDIS , με συντονιστή τον Καθ.Παθολογίας ΑΠΘ Κο Χατζητόλιο- Α’ ΠΡΠ ΑΧΕΠΑ Θεσ/κη)
ε) Διοργάνωση ετήσιας ημερίδας για τα ΑΕΕ για ενημέρωση των πολιτών και των ιατρών
στ) Περιοδικές Ομιλίες από ειδικούς άλλων ειδικοτήτων και μέλη ΔΕΠ
στ) Τέστ πολλαπλών επιλογών για αξιολόγηση των ειδικευόμενων ανά έτος
ζ) Διανομή εγχειριδίων επειγόντων περιστατικών και ενημερωτικών εντύπων για ειδικευόμενους
η) Μηνιαίες Ιατρικές Ομιλίες στην Κλινική από ιατρικούς επισκέπτες στα πλαίσια της τακτικής ενημέρωσης για νέα φάρμακα-θεραπείες.

Στατιστικά Στοιχεία Κίνησης-Νοσηλείας για το 2015
Εισαγωγές : 4110 Mέση πληρότητα κλινών : 78% Εξετασθέντες στα ΤΕΠ: 21600
Τακτικό Παθολογικό Ιατρείο: 2450
Διαβητολογικό Ιατρείο: 4200
Πρόληψης Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων: 300 (πρωί και απόγευμα)

Προσωπικό : (οργανόγραμμα 2012)
α) προβλεπόμενες θέσεις ειδικών 10 —–> υπηρετούντες 6
β) προβλεπόμενες θέσεις ειδικευόμενων 12 —–> υπηρετούντες 3
γ) Νοσηλευτές (υπηρετούντες 25)
δ) Βοηθητικό προσωπικό: 1

Χώροι : (2ος όροφος παλαιάς πτέρυγας)
Θάλαμοι ασθενών ( 52 κλίνες —> 8 πεντάκλινα, 3 τρίκλινα, 1 δίκλινο, 1 μονόκλινο )
Γραφεία ιατρών : 5 (Συντονιστής, Δ/ντρια, Επιμελητών -2- και Ειδικευόμενων)
Η Κλινική διαθέτει 2 σύγχρονα μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών σημείων (Α/Π, Σφύξεων, Κορεσμού, Θερμοκρασίας, Καπνόμετρο και ΗΚΓ), 2 τηλεχειριζόμενες Κλίνες και 2 συσκευές Μη Επεμβατικού Αερισμού – BIPAP (Δωρεά Ιδρύματος Μποδοσάκη)
Χώροι Νοσηλευτικού προσωπικού : 5 (Προιστάμενος, Νοσηλεία, Στάση)
Βοηθητικοί χώροι : 4
Προσωπικό Παθολογικής Κλινικής
Συντονιστής Διευθυντής: Aνέστης Βλαχογιάννης
Βιογραφικό
Διευθύντρια Αικατερίνη Σακαλλέρου
Βιογραφικό
Επιμελητής Α’ Χρήστος Σεμερτζίδης
Βιογραφικό
Επιμελητής Α’ Ανδρέας Ξάνθης
Βιογραφικό
Επιμελητής Α’ Αναστασία Μιχαηλίδου
Βιογραφικό
Επιμελητής Α’ Ελένη Πιτσάβα
Βιογραφικό
Επικουρικός Ιατρός Αγγελική Μπαλτά
Βιογραφικό
Ειδικευόμενος Νίκος Βαδράτσικας
Βιογραφικό
Ειδικευόμενος Ουρανία Ζαζοπούλου
Βιογραφικό
Ειδικευόμενος Αγγελα Δημητρίου
Βιογραφικό
Ειδικευόμενος Κωνσταντίνα Ιατροπούλου