Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

Διεύθυνση: Τέρμα Ιπποκράτους (2ος όροφος), Τ.Κ. 661 32 – Δράμα
Τηλέφωνο: 2521350217

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχ/μείου: grafeio.prosopikou@dramahospital.gr