Τομείς

Στη παρούσα σελίδα μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας.
Παρακάτω θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τους εργαζόμενους σε κάθε τομέα, καθώς και το πλήρες βιογραφικό τους σημείωμα.
Πλοηγηθείτε στη ζητούμενη κλινική χρησιμοποώντας το μενού που ακολουθεί.

Σημείωση: Για την προβολή του βιογραφικού είναι απαραίτητο να διαθέτετε το πρόγραμμα Adobe Acrobat Reader. Σε περίπτωση που δεν το έχετε εγκατεστημένο παρακαλώ πατήστε εδώ για να το εγκαταστήσετε.