ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞ’ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞ’ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Τα μαθήματα θα συνεχίσουν να διεξάγονται διαδικτυακά (με εξ αποστάσεως εκπαίδευση).