Προϋποθέση ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Προϋποθέση ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Όσοι/ες επιθυμούν να παραλάβουν αναλυτική βαθμολογία μπορούν κατόπιν

τηλεφωνικής προσυνεννόησης (Ραντεβού) να προσέλθουν στο ΔΙΕΚ για να την παραλάβουν.