ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 853.500 € ΤΟΥ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 853.500 € ΤΟΥ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ

Το έργο χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 2020.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 853.500 €

Το προτεινόμενο έργο αφορά την προμήθεια: Πλυντήριο-στεγνωτήριο χειρουργικών εργαλείων, Διαθερμία χειρουργική με argon 4 τεμάχια, Λαπαροσκοπικό σύστημα πλήρες 2 τεμάχια, Μικροσκόπιο χειρουργικό οφθαλμολογικό, Λαπαροσκοπικά χειρουργικά εργαλεία, Τράπεζα ουρολογικών επεμβάσεων, Χειρουργικά άγκιστρα τύπου thomson 2 τεμάχια, Αρθροσκοπικό σύστημα πλήρες, Συσκευή φακοθρυψίας υαλοειδεκτομής, Τρυπάνι ορθοπεδικής 3 τεμάχια, Πριόνι ορθοπεδικής, Καρέκλα χειρούργου οφθαλμιάτρου, Πλυντήριο υπερήχων για χειρουργικά εργαλεία 30 λίτρων, Κλίβανος θερμοευαίσθητων υλικών, Ηλεκτρονικό πιεσόμετρα οξύμετρο τροχήλατο 15 τεμάχια, Μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων με οθόνη 12΄΄ 4 τεμάχια, Συσκευή bipap 2 τεμάχια, Φορείο ασθενών μεταβλητού ύψους 2 τεμάχια.

Με την ολοκλήρωση της πράξης επιτυγχάνεται ο στόχος: αναβάθμιση υποδομών υγείας και κοινωνικής φροντίδας.