ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ

Το έργο χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 2020.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 166.208,43€

Το προτεινόμενο έργο αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των τμημάτων ΤΕΠ και ΤΕΙ του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας όπως αυτό έχει εγκριθεί με την υπ. αριθμ. 65044/17-7-2013 απόφαση Υπουργού Υγείας. Το εν λόγο έργο διαχωρίζεται στο υποέργο 1 και 2. Το υποέργο 1 περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη: ΗΚΓ πολυκάναλος τροχήλατος τεμάχια 3, ΗΚΓ 3 καναλιών τεμάχιο 1, Πιεσόμετρο ενηλίκων τροχήλατο τεμάχια 10, Πιεσόμετρο ενηλίκων επιτοίχιο τεμάχια 3, Συσκευή πίεσης ρυθμού οξυμετρίας τροχήλατη τεμάχια 2, Συσκευή πίεσης ρυθμού οξυμετρίας τροχήλατη τεμάχια 4, Παλμικό οξύμετρο τεμάχια 2, Σχισμοειδής λυχνία τεμάχιο 1, Προβολέας οπτοτύπων τεμάχιο 1, Σετ δοκιμαστικών φακών τεμάχιο 1, Γυψοπρίονο τεμάχιο 1, Κλίβανος flash αυτοκαυστο τεμάχιο 1, Doppler φορητό τεμάχια 2, Οδοντιατρικό συγκρότημα πλήρες τεμάχιο 1, Ζυγός ηλεκτρονικός με αναστημόμετρο τεμάχια 4, Βρεφοζυγός τεμάχιο 1, Διαθερμία χειρουργική τεμάχιο 1, Υπερηχογράφος γενικής χρήσης τεμάχιο 1, Μόνιτορ φορητό 4 καναλιών τεμάχια 4, Τροχήλατο νοσηλείας φαρμάκων τεμάχια 2, Τροχήλατο νοσηλείας φαρμάκων τεμάχια 5, Στατό ορών τροχήλατο τεμάχια 7, Τροχήλατο εργαλειοδοσίας τύπου MAYO τεμάχιο 1, Τροχήλατο επειγόντων αναζωογόνησης τεμάχιο 1, Φορείο ασθενών επειγόντων μεταβλητού ύψους τεμάχια 6, Αναπηρικό αμαξίδιο τεμάχια 5, Κλίνη εξεταστική τεμάχιο 1, Εξεταστική κλίνη ΒΟΟΜ τεμάχιο 1. Το υποέργο 2 περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη: Σπιρόμετρο φορητό τεμάχιο 1, Ενδοσκόπιο ρινός άκαμπτο τεμάχιο 1, Αναπηρικό αμαξίδιο ενηλίκων ειδικού τύπου τεμάχια 2.

Με την ολοκλήρωση της πράξης επιτυγχάνεται ο στόχος: Αναβάθμιση υποδομών υγείας και κοινωνικής φροντίδας