Παραμονή στο Νοσοκομείο

Κατά την παραμονή σας στο Νοσοκομείο Η υπεύθυνη του Τμήματος ή της Μονάδας είναι πάντα πρόθυμη να ακούσει το αίτημα σας και να δεχτεί τις όποιες υποδείξεις σας. Για το δικό σας καλό όμως να ακολουθείτε τις συμβουλές που σας δίνει. Για τη γρήγορη θεραπεία σας ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες του γιατρού σας.
Μην καταναλώνετε τρόφιμα και μη λαμβάνετε φάρμακα που δεν έχουν καθοριστεί για τη θεραπεία σας από το γιατρό σας.
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα προσωπικά σας είδη και αντικείμενα για να νιώθετε πιο άνετα, αλλά πάντα μέσα στα όρια που επιτρέπονται από το Τμήμα ή τη Μονάδα.

Τα υλικά μέσα που έχετε στην διάθεση σας για όσο διάστημα νοσηλεύεστε, στοιχίζουν ακριβά. Οφείλετε να τα προσέχετε, διότι όποια βλάβη παρουσιάσουν απαιτεί χρόνο και χρήμα για να επισκευαστεί, και οποιαδήποτε δυσλειτουργία τους μπορεί να αποβεί μοιραία στην εξέλιξη της υγείας άλλων συνάνθρωπων μας.

Προσοχή! Κοσμήματα, χρήματα ή αντικείμενα αξίας με την εισαγωγή σας τα καταθέτετε για ασφάλεια στις οικονομικές υπηρεσίες και τα ξαναπαίρνετε όταν φεύγετε.

Το κάπνισμα μέσα στο Νοσοκομείο απαγορεύεται και τιμωρείται από το Νόμο.

Για δυσκολίες που δεν ξεπερνιούνται μπορείτε να ζητήσετε την συνδρομή της Κοινωνική Υπηρεσίας ή έναν από τους υπεύθυνους της Διεύθυνσης. Καμία πληροφορία για την κατάσταση της υγείας σας δεν δίνεται σε κανέναν χωρίς τη συγκατάθεση σας.

Κατά την έξοδο σας από το Νοσοκομείο αν είναι απαραίτητο θα σας δοθούν σαφείς οδηγίες για το είδος και το χρόνο θεραπείας στο σπίτι σας. Μπορείτε να εγκαταλείψετε το Νοσοκομείο με σύμφωνη γνώμη του γιατρού σας ή με προσωπική σας ευθύνη. Το Νοσοκομείο σέβεται την ελευθερία σας και τις αποφάσεις σας. Στην περίπτωση αυτή όμως θα πρέπει να υπογράψετε ένα αποδεικτικό έγγραφο ότι αναλαμβάνετε την ευθύνη των πράξεων σας.