Εξωτερικά Ιατρεία

Εξωτερικά Ιατρεία
Ιατρεία
Ημέρες Λειτουργίας
Ώρες Λειτουργίας

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ

Τρίτη, Τετάρτη,Πέμπτη

9.00 – 13.00

Ω.Ρ.Λ.

Δευτέρα,Παρασκευή

9.00 – 13.00

ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ

Τρίτη, Τετάρτη

9.00 – 12.00

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ

Πέμπτη

9.00 – 13.00

ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΕΕ

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ

Δευτέρα,Τετάρτη, Πέμπτη

9.00 – 14.00

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

Πέμπτη

9.00 – 12.30

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

Τρίτη,Παρασκευή

10.30 – 14.00

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ

Τρίτη (Test Pap), Τετάρτη

9.30 – 13.00

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

Τετάρτη,
Παρασκευή (Χημειοθεραπεία)

10.00 – 13.00

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ

Δευτέρα *,Πέμπτη

9.30 – 13.00

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ

Τρίτη-Παρασκευή

9.00 – 13.00

ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ

Δευτέρα, Πέμπτη,Παρασκευή

9.00 – 12.00

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

Τρίτη, Πέμπτη

9.00 – 12.00

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ

Τρίτη, Τετάρτη

8.30 – 11.30

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

Δευτέρα, Τετάρτη

9.00 – 13.00

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

* Λειτουργεί ως υπερτασιολογικό