Επισκεπτήριο

Η επικοινωνία με τα αγαπημένα μας πρόσωπα κατά τη διάρκεια της νοσηλείας είναι πολύ σημαντική. Αλλά εξίσου σημαντική είναι η ηρεμία κατά τη νοσηλεία, ή υγειονομική ασφάλεια και οι σωστές συνθήκες περίθαλψης για εσάς και τους άλλους ασθενείς.
Σας παρακαλούμε λοιπόν το επισκεπτήριο να γίνεται χωρίς πολλές θορυβώδεις συζητήσεις που πιθανόν να ενοχλούν τους άλλους ασθενείς. Γι’ αυτό το λόγω επιτρέπεται η ταυτόχρονη παρουσία στο θάλαμο μόνο δύο επισκεπτών ανά ασθενή.
Επίσης θα πρέπει να γνωρίζετε ότι απαγορεύεται η είσοδος παιδιών κάτω των 7 ετών με σκοπό την επίσκεψη ασθενών. Η παραμονή συνοδού εκτός του επισκεπτηρίου επιτρέπεται μόνο με σχετική γραπτή άδεια του Ιατρού Διευθυντή του τμήματος ή του Αναπληρωτή.

Το κάπνισμα απαγορεύεται αυστηρά και κατά την διάρκεια του επισκεπτηρίου.

Αφήστε το αυτοκίνητο σας στο χώρο στάθμευσης κάτω από το Νοσοκομείο. Έτσι θα διευκολύνετε την διάβαση των ασθενοφόρων αλλά και την επείγουσα προσέλευση ενός έκτακτου περιστατικού.

Παθολογική 14:00
Καρδιολογική 14:00
Χειρουργική 13:00
Ορθοπεδική 13:00
Παιδιατρική 10:00
Ω.Ρ.Λ.-Οφθαλμολογική-Ουρολογική 13:00
Μαιευτική 12:30
Μονάδα Εντατικής Καρδιολογίας 13:15
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 13:15