Εισαγωγή – Εξιτήριο

 

Η εισαγωγή στο Γενικό Νοσοκομείο γίνεται από το Γραφείο Κίνησης Ασθενών. Για την εισαγωγή σας είναι απαραίτητο το ασφαλιστικό σας βιβλιάριο.

Αν η εισαγωγή σας είναι επείγουσα οι διατυπώσεις αυτές μπορούν να γίνουν από κάποιον δικό σας ή από εσάς τον ίδιο, αργότερα.

Τα νοσήλια και οι εξετάσεις πληρώνονται αποκλειστικά στη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων και στο Γραφείο Κίνησης Ασθενών.
Κανένας γιατρός, νοσηλευτής, διοικητικός υπάλληλος δεν έχει δικαίωμα να εισπράξει από εσάς οτιδήποτε μέσα ή έξω από το Νοσοκομείο.

Για δωρεές απευθυνθείτε στη Διοίκηση του Νοσοκομείου.

Το εξιτήριο μαζί με το βιβλιάριο ασθενείας θα το παραλάβετε από το Γραφείο Κίνησης Ασθενών.