Πληροφόρηση Κοινού

Γνώμονας μας για την επίτευξη των στόχων μας είναι ο απόλυτος σεβασμός και η προάσπιση των δικαιωμάτων των ασθενών.

Για το λόγο αυτό στη παρούσα σελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες και να ενημερωθείτε για θέματα σχετικά με τα δικαιώματα των ασθενών, την εισαγωγή και παραμονή τους στο νοσοκομείο, το επισκεπτήριο καθώς και άλλα χρήσιμα στοιχεία.