Πληροφορίες Πενταψήφιου Κλήσης

Ώρες εξυπηρέτησης:
Δευτέρα εως Παρασκευή 09:00-17:00 εκτός αργιών και εορτών

Χρέωση από σταθερό τηλέφωνο:

 0,65€/κλήση συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ κ τέλους σταθερής 5%

Χρέωση από κινητό τηλέφωνο:

0,62€/κλήση συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, αναλόγως παρόχου.