ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Με βάση το ΦΕΚ 534/10-02-2021 παρατείνεται η αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία

συμπεριλαμβανομένης και της Πρακτικής Άσκησης μέχρι και τη Δευτέρα 1 Μαρτίου