Ομαδικά Εργαστήρια Πληροφόρησης για άνεργους και εργαζόμενους σπουδαστές του Δ.ΙΕΚ Γ.Ν Δράμας