Μελέτη σκοπιμότητας του Γ.Ν. Δράμας που εκπονήθηκε, με δωρεά της εταιρείας RAYCAP, από το γραφείο «LLEWELYN DAVIES-LONDON»