ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΕΚ

Από την Παρασκευή 26.03.2021 έως τη Δευτέρα 29.03.2021
Η εξυπηρέτηση του κοινού στο ΙΕΚ Γ.Ν.Δράμας
θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά (nosileftiki.scholi@dramahospital.gr)
και  τηλεφωνικά (2521057194).