Κέντρα Υγείας

Στην παρούσα σελίδα παρουσιάζονται τα Κέντρα Υγείας του Νομού Δράμας καθώς και ο πληθυσμός ευθύνης τους μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας.

Κέντρα Υγείας
Πληθυσμός
Τηλέφωνο
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Κ.Υ. Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

8.027

25230-22222

Κ.Υ. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 

1.646

25240-22222

Κ.Υ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 

11.500

25220-22222
ky_prosotsanis@4ype-pedy.gr

Σημείωση: Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις έχουν γραφεί εσκεμμένα με αυτό το τρόπο ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν από διάφορες μηχανές spam.