Προσλήψεις – Διορισμοί

Στη παρούσα σελίδα θα βρείτε συγκεντρωμένα όλα τα έγγραφα που αφορούν τις διάφορες προσλήψεις και διορισμούς που πραγματοποιεί κατά καιρούς το Γ. Ν. Δράμας.

Προσλήψεις – Διορισμοί
Ημερομηνία
Σύνδεσμος
Σύντομη Περιγραφή
11/08/2016

Πρόσκληση ενδιαφέροντος ατομικών συμβάσεων παροχής υπηρεσιών φύλαξης.

11/08/2016

Υπεύθυνη δήλωση για παροχή υπηρεσιών φύλαξης.

11/08/2016

Αίτηση για την συμμετοχή πρόσληψης παροχής υπηρεσιών φύλαξης.

08/08/2016

Προκήρυξη θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ ειδικότητας Οφθαλμολογίας.

                       

15/06/2016

Προκήρυξη θέσεων  ειδικευμένων γιατρών  κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας.

                       

15/06/2016

Αίτηση για την συμμετοχή πρόσληψης ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ.

15/06/2016

Υπεύθυνη δήλωση διορισμού (1) ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ.

15/06/2016

Υπεύθυνη δήλωση διορισμού (2) ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ.