Τηλεφωνικός Κατάλογος

Τηλεφωνικός Κατάλογος Γ. Ν. Δράμας
Τμήμα Προμηθειών:
25213-50222
Τμήμα Προσωπικού:
25213-50217
Προϊσταμένη Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων
25213-50227 
Ραντεβού Εξωτερικών – Απογευματινών Ιατρείων
25215-21745
Πρωτόκολλο:
25213-50213
Γραμματεία Νοσηλευτικής Υπηρεσίας:
25213-50232
Γραμματεία Ιατρικής Υπηρεσίας:
25213-50300
Γραμματεία Επειγόντων Περιστατικών:
25213-50214
Γραμματεία Ακτινολογικού:
25213-50307
Τμήμα Αιμοδοσίας:
25213-50331
Κοινωνική Υπηρεσία:
25213-50446
Γραφείο Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας:
25213-50464