Τηλεφωνικός Κατάλογος

Τηλεφωνικός Κατάλογος Γ. Ν. Δράμας
Τμήμα Προμηθειών:
25213-50222
Τμήμα Προσωπικού:
25213-50217
Προϊσταμένη Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων
25213-50227 
Ραντεβού Εξωτερικών – Απογευματινών Ιατρείων
14970
Γραμματεία Διοικητικής Υπηρεσίας:
25213-50277
Γραμματεία Νοσηλευτικής Υπηρεσίας:
25213-50232
Γραμματεία Ιατρικής Υπηρεσίας:
25213-50300
Γραφείο Υποδοχής Πολίτη:
25213-50282
Γραφείο Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας:
25213-50464
Γραφείο Εκπαίδευσης: Ερμείδης Χρήστος
6974325980
25213-50431
Βουλτσιάδου Θωμαή
6939429322
25213-50443