ΕΠΑΝΑΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

 

Οι παρακάτω υποχρεούνται να επαναπαρακολουθήσουν το εξάμηνο το οποίο όφειλαν

 ΑΜΚ                                                        

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ                                        ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

151                                               Β ΕΞΑΜΗΝΟ  ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ – ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ

 

172                                                Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

 

182                                                Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ