ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Δ.Ι.Ε.Κ

ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 

Προσκαλούμε για εγγραφές όσους ενδιαφέρονται να φοιτήσουν ΔΩΡΕΑΝ στις παρακάτω ειδικότητες του διδακτικού έτους 2020-2021, που θα ολοκληρωθούν την 15η Σεπτεμβρίου 2020

Διαθέσιμες Ειδικότητες:

  • Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας
  • Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου
  • Διασώστης-Πλήρωμα Ασθενοφόρου

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά σε ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ για την επιλογή των υποψήφιων καταρτιζομένων Δ.Ι.Ε.Κ είναι τα ακόλουθα:

  1. Σχετική αίτηση που θα συμπληρώνεται στο Ι.Ε.Κ.
  2. Ο προβλεπόμενος πρωτότυπος τίτλος σπουδών

Απολυτήριο ΕΠΑΛ /ΕΠΑ.Σ/ΓΕΛ/6ΤΑΞΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Πτυχίο ΤΕΛ/ΤΕΕ-Β κύκλου

  1. Αντίγραφο Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο
  2. Αριθμός ΑΜΚΑ
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο γονέα ή τέκνο όπως αυτό αποδεικνύεται από πιστοποιητικό του Δήμου ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή μονογονεϊκής οικογένειας όπως προκύπτει από επίσημα έγγραφα

ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΠΑΣ – ΕΠΑΛ –ΙΕΚ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ ΣΤΟ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΏΝ.  ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ.

Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙ 4 ΕΞΑΜΗΝΑ

ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 20 ΩΡΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ & ΕΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες με τη διεύθυνση  του ΔΙΕΚ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ στο τηλ. 2521-350280

Η ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ  ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ  ΕΠΙΛΟΓΗ  ΚΑΙ ΔΙΕΞΟΔΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΩΣ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ του ΔΙΕΚ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ : ΡΩΣΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ