Ειδικότητες Δ.ΙΕΚ Γενικού Νοσοκομείου Δράμας

Οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν και φέτος στο Δ.ΙΕΚ Γενικού Νοσοκομείου Δράμας είναι:

1.Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας

2.Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου

Πληροφορίες στο τηλ. 2521350279