Αναπλήρωση Μαθημάτων

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 10-01-2019

ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 21-01-2019 ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ Α΄ ΚΑΙ Γ΄

ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ.