Αναπλήρωση Μαθημάτων

ΤΟ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ

ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΙΙ 4 ΩΡΕΣ ΚΑΙ

 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΕ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 2 ΩΡΕΣ

ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 9:00 ΠΜ – 2:00 ΜΜ

 

ΤΟ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΕΧΕΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ

ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΕ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 2 ΩΡΕΣ

ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 9:00 ΠΜ – 10:30 ΠΜ

 

ΤΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΧΕΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 2 ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 1 ΩΡΑ

ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 11:00 ΠΜ – 12:30 ΜΜ & 1:00ΜΜ – 1:45ΜΜ