ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ
Δ ΚΑΙ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΟΥ  ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
ΑΣΚΗΣΗ ΑΠΟ 1-7-2019
 
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΈΛΘΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ
ΤΟΥ Δ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΕΚ ΣΤΙΣ 10:00ΠΜ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 27-06-2019
ΚΑΙ ΤΟΥ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΤΙΣ 12:00ΜΜ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 27-06-2019