Ανακοίνωση προς καταρτιζόμενους που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΠΟ 1-7-2019

ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΕΚ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ

ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6-9-2019