ΛΙΣΤΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ16/08/2019 ΕΩΣ 31/08/2019