Στατιστικά Στοιχεία

Στη παρούσα σελίδα μπορείτε να βρείτε στατιστικά στοιχεία που αφορούν το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας όπως αυτά αναρτώνται στη επίσημη ιστοσελίδα του δικτύου ESY.net

Υπάρχουν διαθέσιμες δύο κατηγορίες: οικονομικά στατιστικά και στοιχεία νοσηλείας.
Παρακαλώ επιλέξτε την αντίστοιχη κατηγορία από το μενού που ακλουθεί.

Σημείωση: Για τη σωστή προβολή των εγγράφων πρέπει να έχετε εγκατεστημένο στο υπολογιστή σας το πρόγραμμα Adobe Acrobat Reader