Εξωτερικά Ιατρεία βασικό

Εξωτερικά Ιατρεία
Ιατρεία
Ημέρες Λειτουργίας
Ώρες Λειτουργίας

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ

Δευτέρα – Παρασκευή

9.00 – 13.00

Ω.Ρ.Λ.

Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή

9.00 – 13.00

ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ

Τρίτη, Τετάρτη

9.00 – 13.00

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ

Δευτέρα-Πέμπτη

9.00 – 13.00

ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΕΕ Τελευταία Πέμπτη κάθε μήνα 12.00-14.00

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ

Τρίτη,Τετάρτη, Πέμπτη

9.00 – 13.00

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

Δευτέρα,Τετάρτη, Πέμπτη

9.00 – 13.00

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

Τρίτη, Πέμπτη,Παρασκευή

9.00 – 13.00

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ

Δευτέρα, Τρίτη (Test Pap), Τετάρτη, Παρασκευή

9.00 – 13.00

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

Τρίτη, Τετάρτη,
Παρασκευή (Χημειοθεραπεία)

9.00 – 13.00

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ

Δευτέρα *, Τρίτη, Πέμπτη

9.00 – 13.00

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ

Δευτέρα,Τετάρτη,Πέμπτη,Παρασκευή

9.00 – 13.00

ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Τρίτη, Τετάρτη

9.00 – 12.00

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ

Τρίτη, Πέμπτη

9.00 – 13.00

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ

Τρίτη, Πέμπτη

9.00 – 13.00

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

Τρίτη, Πέμπτη

9.00 – 13.00

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη

9.00 – 13.00

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη(Άνοιας)

9.00 – 13.00

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

Τρίτη

9.00 – 13.00

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Δευτέρα – Παρασκευή
9.00 – 13.00

* Λειτουργεί ως υπερτασιολογικό